Lưu trữ thẻ: Máy rửa bát Malloca không điều chỉnh được mức nhiệt độ